010 - 84 33 890 info@falconts.nl

Bouwkundige metingen

Home > Diensten > Bouwkundige metingen

Bouwkundige metingen

Deformatiemeting, hoogtemeting en scheurmeting

Bouwkundige metingen

Bouwkundige metingen zijn een noodzakelijk onderdeel van monitoring indien u een project beheert met heiwerkzaamheden of andere bouwzaken, waardoor u het risico loopt op zettingverloop.
 
Ook bij verzakking, verplaatsing of scheuren in wanden is een bouwkundige meting van groot belang om bouwschade te voorkomen.
 
Falcon TS biedt diverse bouwkundige metingen zoals een nulmeting of hoogtemeeting, deformatiemetingen en scheurmetingen.
Bouwkundige metingen diensten Falcon TS
Neem direct contact op voor een afspraak of offerte voor bouwkundige metingen

Hoogtemeting

Hoogtemeting diensten Falcon TS

Start u een project waarbij de stand van het grondwater kan wijzigen of waarbij veel trillingen veroorzaakt zullen worden? Dan is het verstandig een hoogtemeting te laten uitvoeren.

Een hoogtemeting is een bouwkundige meting waarbij de verticale waarde van een vast punt van een object of gebouw wordt bepaald ten opzichte van de omgeving. De eerste meting, ook wel de nulmeting genoemd, wordt in de loop van het project steeds vergeleken met nieuwe metingen. Ontstaat daar een verschil in, dan kunt u direct maatregelen nemen tijdens het bouwproces.

Zo voorkomt u schade en claims, neemt u geen risico’s tijdens de werkzaamheden en loopt uw project geen onnodige vertraging op.

De verkregen gegevens worden verwerkt in een rapportage, die u na iedere meting ontvangt. Na afronding van uw werkzaamheden ontvangt u bovendien een overzichtelijke eindrapportage.

Deformatiemeting

Wilt u laten vastleggen of een bouwwerk verzakt, krimpt of rekt of dat de ondergrond ervan wordt beïnvloed door bouwwerkzaamheden, ontgravingen, specifieke omgevingsinvloeden of temperatuurschommelingen? Met een deformatiemeting wordt direct inzichtelijk gemaakt of specifieke werkzaamheden gevolgen hebben voor een bouwwerk of de ondergrond daarvan.

Tijdens een zogenaamde nulmeting wordt zowel in horizontale als in verticale richting de exacte plaats vastgesteld van een bouwwerk. Door deze meting periodiek te herhalen heeft u direct uitsluitsel of een bouwwerk daadwerkelijk verzakt of verplaatst.

Na de uitslag kunt u eventueel de activiteiten staken die de schade veroorzaken en direct de schade oplossen. De verkregen gegevens worden na iedere meting verwerkt in een rapportage en na afloop in een eindrapportage.

Deformatiemeting diensten Falcon TS

Scheurmeting

Scheurmeting diensten Falcon TS

Bent u geconfronteerd met scheuren in wanden door een natuurlijke zetting van de fundering, te zware belasting in een gebouw of fouten in een berekening of uitvoering tijdens het bouwproces?

Scheuren in gebouwen of constructies van beton of metselwerk zijn eenvoudig te monitoren met scheurmeters. Door deze meters te laten plaatsen weet u exact of de scheuren nog actief zijn en het nodig is om bouwactiviteiten te staken om verdere schade te voorkomen.

Onze meettechnicus plaatst een scheurmeter op de scheur om deze te monitoren. Hij rapporteert de huidige stand van zaken met een nulmeting en controleert vervolgens na een bepaalde tijd of de scheur actief is.

Het monitoren van een scheur kan aan de hand van handmatige registratie. Daarbij worden met regelmaat de gegevens van de scheurmeter ingetekend in een grafiek. Wij verrichten echter ook digitale metingen, waarbij datum en tijd worden vastgelegd.

Meer informatie over bouwkundige metingen

 
Wilt u een offerte aanvragen, meer informatie over onze bouwkundige metingen ontvangen of een advies voor uw project inzake een hoogtemeting, deformatiemeting of scheurmeting? Neem dan direct contact met ons op. Onze specialisten adviseren u graag.

ADRES
Olympiaweg 28A
3077 AL Rotterdam
TELEFOONNUMMER

E-MAILADRES

}
OPENINGSTIJDEN
Maandag - Vrijdag
07:00 - 18:00
Zaterdag - Zondag
BEDRIJFSGEGEVENS
KvK-nummer: 81501536
Btw-nummer: NL862117446B01
WEBNAVIGATIE
Home

Diensten

Akoestische paalcontrole

Bouwkundige metingen

Bouwkundige vooropname

Bouwopruimers

DLP / R-DLP

Funderingscontrole

Heitoezicht

Maatvoering

Trillingsmeting

Projecten

Over ons

Nieuws

Vacature

Contact

falcon technical services logo

E-mail ons