010 - 84 33 890 info@falconts.nl

DLP / R-DLP

Home > Diensten > DLP / R-DLP

DLP of R-DLP

Zorgvuldig, veilig en risico gestuurd werken in of met een verontreinigde bodem

DLP of R-DLP inhuren

Wilt u een DLP of R-DLP inhuren om zorgvuldig, veilig en risico gestuurd te werken in of met een verontreinigde bodem? Falcon TS biedt goed opgeleide en geregistreerde DLP’ers met veel ervaring die direct klaar staan voor een interessante opdracht. Zij borgen de veiligheid van uw medewerkers, houden in de gaten dat de milieuregelgeving wordt nageleefd en beschermen de leefomgeving tegen vervuiling.
 
Daarnaast nemen ze maatregelen om risico’s te voorkomen of om die zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard werken zij volgens de BRL7000 richtlijn en zijn ze altijd goed op de hoogte.
 
Heeft u te maken met bodemsanering of verontreiniging van waterbodem? Wij zijn uw betrouwbare partner voor deskundige vakmensen die alles weten over veiligheid, gezondheid en milieuwetgeving.
DLP R-DLP diensten Falcon TS
Neem direct contact op voor een afspraak of offerte voor DLP of R-DLP

Wat is een DLP of R-DLP?

 
Een DLP of R-DLP is een Deskundig Leidinggevende Projecten die gespecialiseerd is in het toezicht houden op de sanering van verontreinigde grond of vervuilde waterbodem. Een R-DLP is een DLP die is geregistreerd bij het CROW. Omdat hij of zij een examen heeft doorlopen beschikt de R-DLP aantoonbaar kennis van situaties waarin ernstige risico’s kunnen voorkomen.
 
Een DLP heeft een leidinggevende functie en kan maatregelen op- of afschalen, passend bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren. De Deskundig Leidinggevende Projecten stemt altijd af met de veiligheidskundige en heeft de taak om medewerkers aan te spreken op hun handelen. Verder is het belangrijk dat de DLP oog houdt voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die tijdens werkzaamheden op uw bouwplaats kunnen voorkomen.

Hoe werkt een DLP

 
Een DLP neemt maatregelen om risico’s bij vervuilde grond of vervuild water te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dat doet hij of zij door er op toe te zien dat de betreffende saneringswerkzaamheden verlopen volgens vastgestelde voorschriften. Onze DLP’ers kunnen ook KVP werkzaamheden uitvoeren, zoals het wijzen op gevaarlijke situaties en het geven van specifieke veiligheidsaanwijzingen.
 
DLP’ers zijn bevoegd om te werken met verontreinigde grond of water en waarborgen alle kennis die nodig is om daar verantwoord mee om te gaan. Tijdens hun werkzaamheden geven ze invulling aan het Veiligheids- en Gezondheidsplan en zien ze erop toe dat dat plan ook wordt uitgevoerd. Daarnaast controleren DLP’ers of alle benodigde vergunningen en ontheffingen beschikbaar zijn. Uiteraard houden ze, geheel volgens de geldende regels, een logboek bij, dat op ieder moment controleerbaar is.

Waarom een DLP of R-DLP inhuren belangrijk is

 
Verontreinigde grond kan veel oorzaken hebben. Zo kunnen oude landbouwgronden nog gifstoffen bevatten die vroeger veel gebruikt werden bij bestrijding van onkruid, maar inmiddels al lang verboden zijn.
 
Ook plekken waar voorheen chemische stoffen werden verwerkt, zoals fabrieken, stortplaatsen en benzinestations kunnen een vervuilde bodem hebben achtergelaten. Natuurlijk wilt u daar op een verantwoorde manier mee omgaan en uw medewerkers, omwonenden en het milieu ontlasten voordat u daar werkzaamheden gaat verrichten.
 
De Nederlandse wet- en regelgeving bepaalt ook de verplichte aanwezigheid van een DLP tijdens sanering van de grond. Hij of zij houdt toezicht op uw gehele project en is bij alle werkzaamheden aanwezig.

Wilt u een DLP of R-DLP inhuren?

 
Wilt u een DLP of R-DLP inhuren voor uw saneringswerkzaamheden? Wij staan u graag bij in uw project, of het nu gaat om water- of bodemsanering. Onze gespecialiseerde vakmensen werken veilig en zorgvuldig en voorkomen risico’s voor uw werknemers, de omgeving en het milieu.
 
Neem direct contact met ons op voor meer informatie of een offerte op maat.

ADRES
Olympiaweg 28A
3077 AL Rotterdam
TELEFOONNUMMER

E-MAILADRES

}
OPENINGSTIJDEN
Maandag - Vrijdag
07:00 - 18:00
Zaterdag - Zondag
BEDRIJFSGEGEVENS
KvK-nummer: 81501536
Btw-nummer: NL862117446B01
WEBNAVIGATIE
Home

Diensten

Akoestische paalcontrole

Bouwkundige metingen

Bouwkundige vooropname

Bouwopruimers

DLP / R-DLP

Funderingscontrole

Heitoezicht

Maatvoering

Trillingsmeting

Projecten

Over ons

Nieuws

Vacature

Contact

falcon technical services logo

E-mail ons